Bezpečnost

POLITIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

  • Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.
  • Dodržujeme legislativní i korporátní předpisy a podílíme se na jejich tvorbě.
  • Soustavně vyhledáváme a vyhodnocujeme rizika v pracovních procesech a přijímáme opatření k jejich odstranění.
  • Vždy upřednostňujeme technologie a investice na vyšším stupni bezpečnosti, která je prioritním parametrem při jejich posuzování.
  • Každý zaměstnanec má morální odpovědnost za okamžité oznámení provozní situace, která může vést ke vzniku nebezpečného stavu a zároveň má právo při vzniku nebezpečného stavu provoz přerušit.
  • Vytváříme podmínky pro aktivní přístup zaměstnanců ke zvyšování bezpečnosti.
  • Pravidelně ověřujeme účinnost zavedených bezpečnostních opatření.

_mg_5915

SHES - Safety, Health and Environmental System

Safety, Health, Environmental and Security (Bezpečnost, ochrana zdraví, životního prostředí, osob a majetku).

Systém managementu SHES je interním souborem norem a procesů Austin Powder.

Od roku 2013 je náš systém řízení bezpečnosti certifikován dle mezinárodních norem. Nejprve šlo o normu ČSN OHSAS 18001:2008 a od roku 2019 jsme recertifikovali systém řízení bezpečnosti dle normy ČSN ISO 45001:2018.

 

BOS - Základy bezpečnosti

The Basis of Safety (Základy bezpečnosti). BOS Manual obsahuje základní bezpečnostní zásady a principy řešící:

  • rizika při práci s výbušninami
  • prevenci nehod
  • minimalizaci případných následků

 

POŽÁRNÍ OCHRANA

Austin Detonator s.r.o. provozuje na svých pracovištích z hlediska požární ochrany činnosti bez zvýšeného a se zvýšeným požárním nebezpečím. Ochrana života a zdraví zaměstnanců před požáry je prvořadou prioritou společnosti.