O Austinu

Tradiční výrobce důlních rozbušek již od roku 1953

O společnosti Austin Detonator

Společnost AUSTIN DETONATOR (dále jen AUSTIN) je součástí korporace AUSTIN POWDER, Cleveland, Ohio, USA a zahájila svou činnost 1. ledna 1999 odkoupením výroby rozbušek bývalé Zbrojovky Vsetín.

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Počátek naší výroby se datuje do roku 1953, kdy byla na Vsetíně vyrobena první důlní rozbuška.

Patříme mezi významné exportéry a zaměstnavatele ve svém regionu. Bezmála 98% své produkce vyvážíme do desítek zemí světa a zaměstnáváme kolem tisícovky skvělých lidí.

AUSTIN je v současné době největším producentem důlních rozbušek v Evropě a řadí se k nejvýznamnějším světovým výrobcům v oboru.


z Historie austinu

Zahájení výstavby závodu
V září roku 1936 byla zahájena výstavba III. závodu Zbrojovky Brno na Vsetíně a to vybudováním tzv. muničky, současných prostor Austinu.


1_zbrojovka_brno_fond_h_864_.909_inv._.2_v_stavba_z_vodu_lll._ve_vset_n_3_
1936
Uvedení pyrovýroby do provozu
9. listopadu 1937 byly dílny vsetínské muničky uvedeny do provozu. Pouze 1 rok od zahájení výstavby závodu v hůře dostupném terénu dvou horských údolí.

5_zbrojovka_brno_fond_h_864_.909_inv._.2_v_stavba_z_vodu_lll._ve_vset_n_7_
1937
Zahájen vývoj důlních rozbušek
Zahájen vývoj důlních rozbušek, který navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek.
1948
Důlní rozbušky poprvé ve výrobním plánu
Elektrické rozbušky se poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín, v tom roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej.
1953
rozbušky řady DEM-ZB
Je vyvinuta elektrická rozbuška řady DEM-ZB, jejíž použití je bezpečné ve výbušném prostředí, zejména při hlubinné těžbě uhlí.
1966
Antistatické těsnění
U všech typů rozbušek je již používáno antistatické těsnění.
1970
Maximální produkce
Množství vyráběných el. rozbušek dosahuje maxima, a to 66 mil. kusů.
1985
Zánik technologie pilulí Schaffler
Je zakoupena technologie na výrobu el. pilulí Nitro Nobel a od podzimu toho roku nabíhá výroba, která postupně do dvou let vytlačí výrobu pilulí typu Schaffler.
1988
První kontakt s Austin Powder Company
Jsou dodány první rozbušky Coal Mine do USA pro budoucího vlastníka, firmu Austin Powder Company (APC).
1991
Začátek spolupráce s APC

Začíná významná spolupráce s APC a na základě požadavku APC jsou v krátké době vyvinuty nové výrobky v oblasti elektrických a neelektrických rozbušek. Zahajuje se výroba a prodej nového sortimentu neelektrických rozbušek.

 

První odstřel rozbuškami Indetshock
V srpnu jsou provedeny trhací práce s prvními neelektrickými rozbuškami vlastní výroby Indetshock v lokalitě CEVA Mokrá.
1993
Založení Austin Detonator s.r.o.
Americká společnost Austin Powder odkoupila výrobu důlních rozbušek společnosti Zbrojovka Vsetín - Indet a k 1. lednu 1999 se začíná psát historie společnosti Austin Detonator.
1999
Zavedení programu Oil*Star

Rozšíření sortimentu o speciální elektrické rozbušky určené k těžbě ropy a zemního plynu Oil*Star.

a_140f_s_a_196_a_84_a_85

2003
Odkup výroby od firmy Schaffler
Austin Detonator odkoupil od firmy Schaffler všechny aktivity týkající se výroby a distribuce průmyslových rozbušek a pomůcek pro trhací práce.
2005
Zahájení výroby elektronických rozbušek E*STAR
Zahájení výroby elektronických rozbušek E*STAR.
2008
Vlastní výroba detonační trubičky
Zahájena výroba vlastní detonační trubičky neelektrických rozbušek v dceřiné společnosti Austin Detonator Assembly (ADA).
2009
Sestava neelektrických rozbušek v ADA
ADA spustila sestavu (finální montáž) neelektrických rozbušek.
2010
První robotická smyčkovačka přívodních vodičů elektrických rozbušek
Do provozu uveden nový automat na smyčky pro elektrické rozbušky ROS-1.

img_4209
2011
První robotická sestava neelektrických rozbušek
Výstavbou nového objektu byly rozšířeny kapacity výroby neelektrických rozbušek a úspěšně spuštěna první plně automatická robotizovaná linka NELA na jejich sestavu. 

nela_hq

2012
Den pootevřených dveří
V září byl uspořádán Den pootevřených dveří pro současné a bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

p1050203

2013
Nová laborační linka

V údolí Ráztoka byla slavnostně zahájena sériová výroba na nové laborační lince.

 

img_9794
2014
Výbuchová komora

Pořízena sofistikovaná výbuchová komora určená k výzkumu, vývoji a zkoušení nových typů výbušnin výbuchem.


121_komora_celkov_pohled

2015
Spuštění druhé Shock Tube linky
Spuštění druhé linky na výrobu vlastní detonační tubičky znamená zdvojnásobení její výrobní kapacity.
Příprava a realizace projektu trvala víc než dva roky a celková investice byla více než 100 miliónů korun.

p1020243
2017