Pomáháme

Pomáháme


Respektujeme principy společenské odpovědnosti firem, tedy transparentní a férové podnikání, ohleduplnost k životnímu prostředí a odpovědnost vůči lidem:
  • podnikáme v souladu se zákony a dobrovolně si stanovujeme i vyšší standardy
  • jednáme ohleduplně k životnímu prostředí a snažíme se svůj případný negativní vliv minimalizovat
  • vycházíme vstříc zaměstnancům, partnerům a místní komunitě, vedeme s nimi dialog a podporujeme neziskový sektor
Podporujeme veřejně prospěšnou činnost neziskových organizací ve svém regionu, zejména na Vsetínsku a stanovili jsme si tyto oblasti podpory:
  • amatérská sportovní činnost, zejména dětí a mládeže
  • zdravotnictví
  • vzdělávání
  • kultura
  • charita.
AUSTIN patří ve svém oboru ke světové špičce. Je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a chce být i dobrým sousedem.